Spara på vattnet!

VA SYD uppmanar alla i Malmö att vara sparsamma med vatten. En stor läcka inträffade under gårdagen som i kombination med varmt väder har medfört låga vattennivåer i depåerna som nu behöver fyllas. Hjälp till att undvika onödig vattenanvändning idag och under helgen. Läget är allvarligt. Läs mer på vasyd.se

 

 

 

Kommentarer är avstängda