Varför vi värnar om miljön

cropped-DSC_0147.jpg

Eric Sigfrid Perssons målsättning vid utformningen av bebyggelsen i Friluftstaden var att anknyta den enskilda bostaden så omedelbart till jordytan som möjligt, till natur och växtlighet, till sol och luft. Han ville ge Friluftstadens invånare landets fördelar i staden. Sol och luft skulle stärka de boendes hälsa och befrämja individernas allmänna välbefinnande. Perssons sätt att förverkliga denna målsättning i Friluftstaden var originell och någon liknande bostadsmiljö i vårt land från denna tid har inte skapats.

I Friluftstaden finns olika slags möjligheter till utevistelse. Solgården är privat och utanför den finner man det som Persson kallade ”gemensam praktträdgård” för alla radhusboende med utgång åt samma håll i sin rad. Vidare finns den s.k. ”Midsommarängen” som är gemensam för samtliga boende.

Det unika med Friluftstadens utemiljö – unikt fortfarande 40 år efter dess anläggning – är att gränserna mellan det privata och det halvprivata, mellan solgården och grönområdet utanför, så mjukt övergår i varandra att man upplever miljön som en helhet och den lilla solgården som en del i den större gemensamma ”praktträdgården”. (Utdrag ur Historia, byggnation, om människorna där och om dess byggherre Eric Sigfrid Persson från 1985 av Maria Nordström)

Eric Sigfrid Persson hade en målsättning och vision och lyckades skapa något unikt så låt oss hjälpas åt att bevara den fina miljön!