Styrelsen

Du är varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen  via e-post om du har frågor, idéer eller synpunkter.

Michael Lundberg (ordförande): nmichaellundberg@hotmail.com

Gavyn Edmunds (viceordförande): gavedmunds@hotmail.com

Marie Granlund (sekreterare): mariegranlund139@gmail.com

Bjarke Kristensen: bjarkekrist@gmail.com

Mathias Oldén: mail.mathiasolden.com

Magnus Carlsson: pmjcarlsson@gmail.com

Adam Westerberg (suppleant): adam.westerberg@gmail.com

Susanne Bech (suppleant): bech1962@gmail.com

Rebecca Svanfelt (suppleant): r_ebecca@hotmail.com

HSB-ledamot ulf.hirvonen@gmail.com