Styrelsen

Du är varmt välkommen att kontakta oss i styrelsen  via e-post om du har frågor, idéer eller synpunkter.

Anna Braunschweig (ordförande): braunschweig.anna@gmail.com

Rhobin Wallgren (vice ordförande) rhobin.wallgren@gmail.com

Marie Granlund (sekreterare): mariegranlund139@gmail.com

Jonas Almquist (ledamot): jonas.almquist@hotmail.com

Mikael Johnson (ledamot) 4mikaeljohnson@gmail.com

Anders Jacobson (suppleant) jacobson@minepost.nu

Gavyn Edmunds (suppleant) gavedmunds@hotmail.com

Dick Jillvert (HSB-ledamot): dick_jillvert@telia.com