Regler för området

Allmänna regler för området:

dsc_0358

BRF LUTANS REGLER FÖR RENOVERING OCH FÖRÄNDRING

Vi bor i en unik kulturhistorisk miljö och det är önskvärt att behålla viss enhetlighet. Därför har vi antagit ett antal regler och riktlinjer för hur vi får bygga om och vad som får finnas på uteplatsen vid entrén (”solgården”). Funderar du på att göra någon form av större förändring/renovering inomhus eller ute på din solgård skall du alltid skicka en skriftlig förfrågan till styrelsen. Först när du fått skriftligt godkännande från styrelsen kan du påbörja ditt arbete. Fråga hellre en gång för mycket!

Utomhus avser större förändring t.ex. stenläggning av solgård/uteplats, förändring av solgårdens form eller utsträckning, uppförande av staket/plank, skjul eller andra större byggnationer.

Inomhus avses rivande av väggar, borttagande av element, ny dragning av vattenledning osv.

TRÄDÄCK OCH STAKET

Trädäck är enligt stämmobeslut inte tillåtna.

Gavellägenheter får som insynsskydd och ljudbarriär ha staket/plank mot gatan med maximal höjd på 160 cm. Styrelsen skall alltid i förväg informeras skriftligt om du planerar att uppföra eller renovera/byta ett staket. Har du hund eller småbarn är det tillåtet att under en period ha ett staket med maximal höjd 1,0 m. Även om detta skall styrelsen informeras i förväg.

För att bevara den unika miljö vi lever i och hålla den enhetlig, har vi i samarbete med stadsantikvarien tagit fram tre typer av staket/plank som man får sätta upp. För samtliga staket gäller att de skall vara brunmålade, färgkoden NCS S7005 – Y20R

Du som funderar på att bosätta dig i Brf Lutan, liksom vi som bor här, tycker säkert om grönskan och den öppna planlösningen, som är en del av byggherren Sigfrid Perssons ursprungliga vision. Styrelsen strävar att bibehålla parklandskapet. Under åren har det emellertid vuxit fram en del individuella variationer. Vid ägarbyte kan styrelsen därför resa krav på återställande av byggnationer som inte stöds i vårt regelverk. Föreningen kan ge visst ekonomiskt bistånd till detta om byggnationen funnits redan när säljaren övertog egendomen.