Regler för området

Allmänna regler för området:

dsc_0358

Bostadsrättsföreningen äger fastigheterna och ansvarar för att de och de gemensamma områdena hålls i gott skick. Bostadsrättsinnehavaren ansvarar för att lägenhetens insida med tillhörande utrymmen och solgård hålls i gott skick.

Regler för renovering och förändring

Vi bor i en unik kulturhistorisk miljö. Därför har vi i våra stadgar antagit ett antal regler och riktlinjer för hur vi får bygga om och vad som får finnas på våra solgårdar. Om du funderar på att göra någon form av större förändring/renovering inomhus eller ute på din solgård skall du därför alltid först skicka en skriftlig förfrågan till styrelsen för godkännande, se styrelselista. Först när du fått klartecken från styrelsen kan du påbörja ditt arbete. Fråga hellre en gång för mycket än en gång för lite.

Utomhus menar vi med större förändring t ex stenläggning av uteplats, förändring av form på solgård, montera upp staket/plank.

Inomhus avses då rivande av väggar, borttagande av element, ny dragning av vattenledning osv.

Trädäck och staket

Det är enligt stämmobeslut inte tillåtet att ha trädäck inom Brf Lutan.

Det är ej heller tillåtet att ha höga staket/plank. Bor du ut med kommunens gator får du ha ett staket/plank som vetter mot gatan som insynsskydd och ljudbarriär men det får ha en maximal höjd på 160 cm. Staket över 1,20 meter kräver i de flesta fall bygglov. Styrelsen skall alltid informeras i förväg om du planerar att bygga eller renovera/byta ett staket. Har du hund eller småbarn är det tillåtet att under en period ha ett lågt staket med en maximal höjd på 60 centimeter, även detta skall styrelsen informeras om i förväg.

För att bevara den unika miljö vi lever i och hålla den enhetlig, har vi i samarbete med stadsantikvarien tagit fram tre typer av staket/plank som man får sätta upp, kontakta styrelsen så får du mer information om vilka de är. För samtliga staket gäller att de skall vara brunmålade, färgkoden NCS S7005 – Y20R