Pantsättning

Alla dokument som gäller pantsättning eller bekräftelse av pantsättning ska skickas direkt till:

HSB Malmö
Hyresadministration
HSB Turning Torso
211 15 Malmö