Tillsyn vid försäljning

Vid varje försäljning av en bostadsrätt i Brf Lutan görs en så kallad tillsyn av bostaden, detta är reglerat i stadgarna. Vid tillsynen går vi igenom hela bostaden och tittar både på de saker som vi som förening ansvarar för men även på om det finns saker som faller utanför föreningens regelverk eller om det finns saker som måste åtgärdas för att det annars finns risk för skada på fastigheten.

Om vi vid tillsynen hittar saker som måste åtgärdas av föreningen kontaktas vicevärden och en plan görs upp för när åtgärden skall ske. Om vi hittar saker som måste åtgärdas av säljare eller köpare skall beslut fattas under tillsynen om vem som skall ansvara för att åtgärden utförs. När tillsynen avslutats skriver alla parter under tillsynsprotokollet och i och med undertecknandet förbinder man sig att vidta överenskomna åtgärder.

Det bästa tillfället för att göra en tillsyn är när bostaden är tömd och det är dagsljus ute. Som förening ser vi gärna att du som mäklare, som är den som haft direkt kontakt med båda parter under försäljningen, bokar tillsynen och om möjligt även närvarar vid tillsynen.