Allmänt om föreningen

Brf Lutan bildades 1983 och består av 80 radhuslägenheter fördelat på 12 radhuslängor.

Varje lägenhet disponerar en egen privat uteplats, allmänt kallad för solgård. Därutöver finns det gemensamma grönytor för rekreation och mötesplatser för medlemmarna, samt närhet till stor allmän lekplats.

Varje lägenhet har egen separat nedgång från lägenheten till den gemensamma källaren.

I varje radhuslänga finns en tvättstuga, utrustad med en tvättmaskin, en torktumlare, ett torkskåp samt en mangel.

I källarplanet finns även cykelförråd och förrådsutrymmen.

Föreningen har 5 miljöhus för hushållsavfall och returavfall samt en verktygsbod med trädgårdsredskap som fritt kan utnyttjas av medlemmarna.

Föreningen har inga egna parkeringsplatser, men det är tills vidare gratis att parkera på gatan (24-timmarsparkering.

Marken ägs av Malmö kommun, och disponeras av föreningen via tomträttsavtal.

Tomträttsavtalet lades om i oktober 2018 vilket innebar att tomträttsavgälden ökade från ca 10.000:- till 1,3 Miljoner per år och innebar därmed en ca 25%-ig ökning av föreningens totala kostnader.

För att möta de ökade kostnaderna har föreningen höjt avgifterna 5% årligen med början i januari 2017 och kommer att fortsätta höja avgifterna med 5% per år fram till 2021 eller 2022 beroende på övriga generella kostnadsökningar.

Föreningen har Kabel-TV från Comhem, basutbudet ingår i avgiften.

Föreningen har ingått kollektivt avtal om bredband via Comhem (100 Mbit/s) för vilket tillägg om 100 kr/månad tillkommer till avgiften. Vid behov därutöver får separat avtal ingås.

Föreningen redovisar enigt K3-regelverket och gör komponentavskrivningar av samtliga anläggningstillgångar.

Föreningen har en 30-års rullande underhållsplan och fonderar medel för de närmast kommande 10 årens underhållskostnader.

De senaste årens större underhållsåtgärder:

2004 Taken byttes.

2005 Samtliga fasta elinstallationer i lägenheter, källare och gemensamma utrymmen byttes ut.

2015 Varmvattenkulvertledningarna från värmecentralen byttes.

2016 Fönster målades.

2017 Armaturerna i parkbelysningen byttes till LED samtidigt som fler stolpar sattes upp.

2017/18 Balkongdörrar målades samt räcken och trappöverbyggnader renoverades och målades.

Stambyten görs löpande i samband med att medlem initierar en större renovering av badrum/kök.

Inga större underhållsåtgärder planeras de närmaste åren.

Juridisk person tillåts ej att äga bostadsrätt i föreningen.

Airbnb-uthyrning eller liknande hotellverksamhet är ej tillåten i föreningen.