Avgiftshöjning

Avgiftshöjning Månadsavgiften kommer att höjas med tio procent från och med den 1 januari 2024. Detta med anledning av den generella kostnadsutvecklingen som råder i nuläget och föreningens långsiktiga ekonomisk planering.