Information 5 om IMD projektets utveckling – Boendeportal

Mätinsamlingen har varit igång under sommaren. Nu när ni får möjlighet att aktivera er access till Boendeportalen kan ni se hur er varmvattenförbrukning har sett ut från 1: april. Ni kan även jämföra er med genomsnittsförbrukningen per lägenhet. Presentationen är idag på månadsbasis. Innevarande månadsstapel fylls på successivt.

Alla hade fått värmemätare till 1a juni. Men eftersom värmen hade slutat att tillföras i våra ledningar under april/maj, så fanns det bara ackumulerad värme i kulvertarna som tillfördes lägenheterna. Således väldigt låg värme presenterad i portalen jämfört med påslagen värme med högre tryck i ledningarna.

Mätvärdena från och med 1a september kommer att användas för avgiftsberäkning för respektive lägenhet. Avgifterna ska täcka alla rörliga kostnader som är beroende av respektive förbrukning. Förbrukning och kostnader skickas över till HSB faktureringssystem och hamnar som egna poster på månadsspecifikationen. HSBs system tar hänsyn till skifte av lägenhetsinnehavare, vid övertagandedatum.

I och med att ni fått ert Aktiveringsbrev kan ni registrera er på Boendeportalen. Registrering kan ske både från pc eller mobil/platta, sedan kan vilket som användas. Skapa gärna en genväg på ”skrivbordet”. Det finns en bruksanvisning när ni väl loggat in på Boendeportalen.

Vi har fjärravläsning av mätarna och portalen uppdateras normalt dygnsvis. Avräkning i systemet sker i november, februari, maj och augusti för värme och varmvatten. Medlemmarna betalar förbrukningen i efterskott. Gemensam värme och varmvatten regleras via månadsavgifterna. Exemplen i Bruksanvisningen är inte alltid relevanta för Lutans installation, de är generella.

Techem har en kundservice som man vända sig till om man behöver göra en felanmälan, se Bruksanvisning.

Det är nu dags att se över och eventuellt åtgärda tätningslister inför hösten. Överväg även övriga förslag som ni fått och som finns på hemsidan under medlemmar.

Lycka till i introduktionen till IMD-processen.

Denna info kommer även i brevlådorna.

Hälsningar

Anders Jacobson för styrelsen

Projektledare

Kommentarer är avstängda