Information 4 om IMD projektets utveckling samt nya månadsavgifter

Nu mäts det för fullt i våra källare, både varmvatten och värmeförbrukning. Styrelsen har beslutat att starten av den fakturerbara mätningen skall flyttas till 1 september, i stället för 1 juni. Denna ändring görs för att harmonisera den planerade reduktionen av månadsavgiften med anledning av införandet av IMD i linje med föreningens finansiella år med start den 1 september.
IMD-reduktion av månadsavgifter
IMD-reduktionen på månadsavgifterna är fastställd till 18,2 % per lägenhet. Månadsavgifterna per lägenhetsstorlek reduceras med:
Lägenhet 81 kvm: 1071 kr
Lägenhet 96 kvm: 1270 kr
Lägenhet 119 kvm: 1574 kr
Då avierna för septembermånad redan är utskickade så kommer det ske en extra reduktion på avgiften under oktober månad.
I fortsättningen, från och med årsskiftet, kommer förbrukningarna av värme och varmvatten att komma på avierna enligt följande:
Förbrukning september-oktober —> summerat —> avier januari-mars, jämt fördelat
Förbrukning november-januari —> summerat —> avier april-juni, jämt fördelat
Förbrukning mars-maj —> summerat —> avier juli-september, jämt fördelat, osv.
Webbportal
Under augusti kommer ni att få tillgång till en webb-portal där ni kan se er egen förbrukning av varmvatten respektive värme månad för månad. Mätningarna startade i juni. Ni kan då även jämföra er förbrukning med snittet inom föreningen. Mer information om webb-portalen kommer i augusti.
Justering vid avflyttning
Vid byte av lägenhetsinnehavare kommer HSB att dela upp förbrukningen, baserat på övertagandedatum, på den frånflyttande medlemmen och den nytillkommande medlemmen. Vid nästa möjliga faktureringstillfälle kommer således de två medlemmarna att få varsin faktura/avi.
IMD-projektets installationskostnader har hållit sig inom de aviserade ekonomiska ramarna.
Nya månadsavgifter
Från och med 1 september kommer era nya månadsavgifter, som är fastslagna av styrelsen, för respektive lägenhetsstorlek bli följande. Här har inkluderats den sedan tidigare planerade höjningen på 5 % samt IMD-reduktionen.
Lägenhet 81 kvm: 5146 kronor/månad, gavel 5163 kronor/månad
Lägenhet 96 kvm: 6080 kronor/månad
Lägenhet 119 kvm: 7496 kronor/månad, gavel 7514 kronor/månad
Hälsningar
Anders Jacobson för Styrelsen
Projektledare – 0730 456226

Kommentarer är avstängda