Kallelse till Brf Lutans årliga föreningsstämma 5/12

Kallelse till Brf Lutans årliga föreningsstämma 5/12

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Lutan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 5:e december 2022, kl 18.30.                                    Lokal: Tyska kyrkans församlingssal, Marietorps allé 23.

Handlingarna är utdelade i postfacken.

Väl mött!

Styrelsen

Kommentarer är avstängda