Förslag på värmeenergisparande åtgärder för medlem

Förslag på värmeenergibesparande åtgärder för medlemmen

Här får du förslag på åtgärder som kan bidra till att familjen minskar er värmeenergiförbrukning och därmed kostnaden för lägenheten. Listan är gjord i prioritetsordning med avseende på kostnadsbesparing.

Spara värme:
1. Se till att fönster och ytterdörrar har fungerande tätningslister – hela, täta och mjuka
2. Se till att spjället alltid är stängt i öppna spisen – när den inte används
3. Vädra intensivt – stort under korta stunder, när värmen är påslagen
4. Håll ytterdörren öppen så korta stunder som möjligt – när värmen är påslagen
5. Kontrollera termostaterna 2–3 gånger per år, bland annat genom att vrida på dem ett par gånger. Om de inte fungerar kontakta vicevärden.
6. Sänk rumstemperaturen med hjälp av termostaterna till en för er acceptabel nivå – kanske lägre temperatur på ovanvåningen
7. Sänk gärna rumstemperaturen när ni reser bort
8. Kallras från fönstren kan minska när persiennerna är nere – helst stängda när ni inte är hemma

Spara varmvatten:
9. Spola inte en onödig mängd varmvatten vid t.ex. handdisk och dusch – minska tid och temperatur vid spolandet
10. Om möjligt diska i full diskmaskin istället för att handdiska
11. Spola inte onödigt varm vattenblandning i kranarna – tvål och diskmedel är effektiva idag
12. Begränsa vattenflödet genom att använda begränsningssilar i kranarna – kan oftast sättas in bakom mynningen på kranen, skruva av mynningen
13. Duscha istället för att bada i badkar – med ett snålspolande munstycke kan du duscha 3–4 gånger istället för 1 bad.
14. Testa ditt duschmunstycke genom att kontrollera hur snabbt en 10 liters hink fylls vid normalt duschflöde – vid mindre än 1 minut rekommenderas ni att köpa snålspolande munstycke
15. Stäng av vattnet medans du tvålar in dig i duschen

Dessa tips på åtgärder ger dig möjlighet att minska konsumtionen av värme och varmvatten, vilket sänker era årskostnader.
IMD-besparingar bygger mycket på beteendeförändringar hos alla familjemedlemmar.
Lycka till
Styrelsen

Kommentarer är avstängda