Föreningsstämma 4/12

Kallelse till Brf Lutans årliga föreningsstämma 4/12

Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Lutan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma måndagen den 4:e december 2023, kl 18.30.                                   Lokal: Tyska kyrkans församlingssal, Marietorps allé 23.

Kallelse med årsredovisning finns på hemsidan under fliken Mäklare och köpare/Årsredovisning.

Nya stadgar. HSB har anpassat föreningens stadgar till nya lagregler. Dessa finns under rubriken HSB normalstadgar 2023.

En motion har inkommit från Göran Fosse. Denna hittas under fliken Mäklare och köpare/Årsredovisning.

Handlingarna delas också ut i postfacken.

Väl mött!

Styrelsen

Kommentarer är avstängda