Nyhetsbrev

Nyhetsbrev

I det här nyhetsbrevet är det främst fokus på våra gemensamma utrymmen. På föreningens webbplats https://norrafriluftstaden.se/ under fliken “för medlemmar” finns mycket matnyttig information.

Brandskydd

Alla bostadsrätter i Brf Lutan måste ha en brandvarnare både på nedan- och ovanvåningen, föreningen tillhandahåller brandvarnare. Om en eller båda saknas eller går sönder, kontakta vår vicevärd via m@kramer.se.com eller telefon 0707-686802. Vi rekommenderar dessutom att du skaffar dig en liten pulversläckare och en brandfilt som extra skydd om olyckan skulle vara framme.

Av samma anledning så ska källargångar och trappor hållas fria och framkomliga och inte belamra med prylar.

Felanmälan 

Felanmälan rörande de gemensamma utrymmena görs till vicevärd Magnus Kramer på telefon 0707-686802 eller e-post m@kramer.com.se

Källsortering

I föreningen har vi sammanlagt 5 miljöhus och varje miljöhus har 10 olika kärl för källsortering:

  • Plastförpackningar (innefattar mjuk och hård plast samt frigolit)
  • Papper (tidningar och annat papper slängs här)
  • Metallförpackningar
  • Wellpapp (kartonger, wellpapp och papperspåsar)
  • Ofärgat glas (vitt lock på sopkärlet)
  • Färgat glas (grönt lock på sopkärlet)
  • Matavfall (papperspåsar för detta finns i respektive miljöhus)
  • Ljuskällor
  • Batterier
  • Restavfall

Grovsopor och miljöfarligt avfall såsom vitvaror, färg, elektronik, bygg/renovering/flyttavfall och annat skrymmande avfall får inte lämnas i de fem miljöhusen; det ansvarar var och en för att själv transportera till en återvinningscentral.

På Ica Malmborgs finns möjlighet att lämna småelektronik vid pantrummet.

Vi rekommenderar att hålla koll på när Farligt avfall-bilen dyker upp via: https://www.sysav.se/farligtavfallbilen och Pop-up-returen där även annat skrymmande avfall kan lämnas: https://www.vasyd.se/Artiklar/Pop-up-Returen

(Norra Friluftstaden.se/Gemensamma utrymmen/miljöhus)

Redskapsboden 

I föreningen finns en bod med trädgårdsredskap som alla medlemmar får låna. Ställ tillbaka redskapen när du är klar med dem, och meddela vicevärd om något behöver repareras eller behöver lite extra kärlek för att fungera. Lämna tillbaka redskapen i det skick som du själv vill finna dem i. (Norra Friluftstaden.se/Gemensamma utrymmen/Boden)

Tvättstugor

För att ha en fräsch tvättstuga måste den städas. Föreningen har ingen anställd som städar, dvs tvättstugan blir inte renare än resultatet av den städning som en själv utför. Lämna tvättstugan i det skick som du själv vill finna den i. Saknas något städverktyg, tag kontakt med vicevärden. (Norra Friluftstaden.se/Gemensamma utrymmen/Tvättstugor)

Årsstämma 4/12 och valberedningen informerar

4 december 18:30 kommer föreningen ha årsstämma i Tyska kyrkans församlingshem.  Om du själv är intresserad av förtroendeuppdrag i vår förening, eller du tror att någon granne skulle kunna göra ett fint jobb, får du gärna maila valberedningen: Sara andersson.saramaria@gmail.com  och Helena helenaharaldsson@hotmail.com . Skriv gärna vilka kompetenser du eller din granne kan bidra med till vår unika förening. Valen omfattar ordinarie, styrelseledamöter och revisorer hälsar Sara och Helena.

Råttor och annan ohyra

Om du har problem med råttor eller annan ohyra kontakta Anticimex tfn 0752451000. På frågan om vilket försäkringsbolag föreningen anlitar ange Länsförsäkringar Skåne.

Tack!

Avslutningsvis vill vi tacka alla som dök upp på årets sista trädgårdsdag, Tillsammans fick vi mycket trädgårdsarbete gjort i föreningen. Vi vill även passa på att tacka Susanne som klipper gräset under den allt längre gräsklippningssäsongen och vicevärd Magnus som dagligen är på plats och avhjälper fel i våra gemensamma utrymmen.

Kommentarer är avstängda