Avfall och Miljöhus

På förekommen anledning vill styrelsen påminna om några enkla regler och förhållningssätt gällande våra miljöhus och hanteringen av vårt avfall för att vi ska kunna hålla snyggt i och kring miljöhusen för allas trivsel.

  • Endast tillåtet restavfall och returavfall får lämnas i därför avsedda kärl. Ingenting får lämnas i på golvet i miljöhusen eller utanför miljöhusen av den enkla anledningen att det inte finns någon som transporterar bort det.
    Det som inte klassas som returavfall eller restavfall ska transporteras bort av medlemmen själv eller sparas (hemma) tills det kommer en avfallscontainer där det kan kastas. (2 gånger per år)
  • Vid de enstaka tillfällen när onormalt stora mängder avfall skapas som vid studentfester, flyttstädning eller liknande ska man naturligtvis inte fylla upp alla befintliga avfallskärl så att grannarna inte har någonstans att lägga sitt avfall.
    Av respekt och hänsyn till grannarna transporterar man vid de tillfällena själv sin avfallsmängd till återvinningsstationen.
  • Miljöhus 2 vid N Klockspelsvägen 10 är idag det mest belastade miljöhuset där kärlen blir snabbast fulla. Styrelsen vill därför uppmana de närboende att i möjligaste mån välja miljöhus 1 på N Klockspel 14 eller miljöhus 3 på Marietorps Alle 31.

Vänliga Hälsningar
Styrelsen

Kommentarer är avstängda