Omtänksamma grannar!

På förekommen anledning vill vi i styrelsen uppmana föräldrar i området att prata med sina barn om hänsyn till övriga boenden, vid lek på grönområdena mellan husen och säkerställa att det efterlevs.
Det är ett underbart område vi lever i, men vi lever också tätt inpå varandra och den enas lek kan bli ett störande moment för den andra.

Självklart skall barnen kunna leka på grönområdena, men lekar som tex bollspel som medför höga ljudnivåer och fotbollar som far hit och dit kan vara väldigt störande för en annan. Det samma gäller med hög musik.

För stojiga högljudda lekar rekommenderar vi Midsommarängen (grönområdet vid lekplatsen).

Vi i styrelsen vill i möjligaste mån undvika förbud och denna fråga har tidigare varit uppe för diskussion efter klagan från flera boenden om bristande hänsyn, så vi hoppas därför att denna uppmaning vinner gehör så vi slipper trista regelverk.

Mvh
Styrelsen

Kommentarer är avstängda