Meddelande angående källartrappor

Hej alla Lutan-medlemmar!

Många av er har säkert sett färgmarkeringarna i källarnedgångarna. Detta är markeringar inför reparation av dem enligt gällande Underhållsplan. UH-planen finns på vår hemsida.
Arbetet påbörjas nu vecka 23 och planeras avslutas vecka 32. Detta innebär att nedgångarna högtryckstvättas, lagas och väggarna målas. Under tiden som respektive nedgång åtgärdas blir det begränsad tillgänglighet av densamma.
Hoppas att samarbetet mellan berörda kommer att fungera bra. Det är firma PKC Bygg som har fått uppdraget.

Sommarhälsningar
Styrelsen, genom Anders J.

Kommentarer är avstängda