Vår gemensamma trädgårdsmiljö

Hej alla grannar

Friluftsstadens kanske största behållning är vår vackra gemensamma trädgårdsmiljö. Rent allmänt ser det mycket fint ut i området nu och nere vid komposten börjar man se effekterna av de senaste insatserna under våren.

Många medlemmar har den senaste tiden på ett glädjande sätt engagerat sig i sina solgårdar och kökssidor till glädje och trivsel för sig själva och inte minst sina grannar. Dessutom har ett antal medlemmar genom individuella initiativ eller deltagande i den frivilliga s k ”Utemiljögruppen” engagerat sig i skötseln av våra gemensamma ytor i  med t ex bevattning, ogräsrensning och beskärning mm.

Styrelsen vill med detta informera om och förtydliga att alla insatser från medlemmarna när det gäller skötseln av vår gemensamma utemiljö är mycket uppskattade, alltså inte bara inom egna solgårdar och kökssidor. Det kan gälla att kapa några grenar som växer ut över gångvägen, klippa fram en igenväxt nummerskylt, rensa ogräs längs gavelsidor eller ge lite vatten till törstiga perenner och buskar.

Ser ni något som ni vill åtgärda men är lite osäkra på hur det ska göras så är ni mycket välkomna att kontakta mig.

Hälsar Thorbjörn, Utemiljöansvarig

Kommentarer är avstängda