Kallelse till Brf Lutans årliga föreningsstämma onsdag 11 december.

KALLELSE Medlemmarna i HSB Bostadsrättsförening Lutan kallas härmed till ordinarie föreningsstämma onsdagen den 11 december 2018, kl 18.30. Lokal: Tyska kyrkan DAGORDNING föreningsstämmans öppnande val av stämmoordförande anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare godkännande av röstlängd fråga om närvarorätt vid…
Läs hela nyheten