Sköna gröna maj

Just nu sprudlar vårt område med blommande träd och buskar som hör årstiden till. Vi hoppas att alla medlemmar mår bra och kan njuta av vår närmiljö lite extra i dessa speciella tider.
För en tid sedan delades en beskärningsguide ut i brevlådorna, ligger även bifogad i detta utskick samt finns på hemsidan under utemiljö. Denna guide är till för oss medlemmar att hämta kunskap från vid beskärning av de vanligaste buskarna i vårt område.
Vi vill härmed uppmana medlemmar att vid föryngringsbeskärning av exempelvis buskar att kika lite extra i guiden för att på så sätt behandla växterna/buskarna på rätt sätt så att de även nästa år blommar fint. Att tänka på är att buskar som gränsar mellan kökssidor och solgårdar bör beskäras i dialog mellan berörda grannar. Det är viktigt att vi tillsammans hjälps åt att hålla vid våra kökssidor (beslutat enligt ett tidigare stämmobeslut) för att skapa den utemiljö som vi önskar i vårt fina Friluftsstaden!

Kommentarer är avstängda