Information 3 om IMD projektets utveckling

Nu är alla mätare är monterade och testade. Så nu i månadsskiftet maj/juni kan vi börja med skarpa mätningar, start 1 juni. Värmen stängs i huvudsak av nu i månadsskiftet, varför det i praktiken endast är varmvattnet som drar energi och därmed blir faktureringsbart för juni – augusti.
Så som Techems insamlings och debiteringssystem respektive HSBs faktureringssystem fungerar idag, har vi fem månaders förskjutning mellan förbrukning och motsvarande fakturering. Vi tittar på om det är möjligt att till en rimlig kostnad kunna införa månadsfakturering. Då skulle vi kunna minska förskjutningen till tre månader. Ni kommer under sommaren få tillgång till Techems webbportal där ni kan se er värme respektive varmvattenförbrukning för kortare tidsintervall
Om ni inte redan börjat anpassa er förbrukning av värme och varmvatten är det således dags att göra det för att sänka boendekostnaden. Läs gärna utskickade tips ännu en gång. De finns på hemsidan under rubriken IMD. Länk https://norrafriluftstaden.se/internt/imd-individuell-matning/forslag-pa-energisparande-atgarder-2/
Hälsningar
Anders Jacobson för Styrelsen
Projektledare – 0730 456226

Kommentarer är avstängda