Hej grannar!

Vi vill börja med att tacka alla som bidrog till trädgårdsdagen den 19:e mars! Det var riktigt bra stämning och mycket väl utfört arbete. Nedan kommer årets första nyhetsbrev med lite matnyttig information och uppdateringar om föreningen. 

Vårens andra trädgårdsdag den 7/5

Vårens andra städ-/trädgårdsdag blir söndag den 7:e maj. Vi ses på gräsmattan vid ristippen kl 10 för genomgång och återsamlas kl 13 vid lekplatsen för traditionsenlig lottdragning, mingel, korv och kaffe. Vi håller tummarna för bra väder!

Containrar

Två containrar kommer att beställas i samband med trädgårdsdag den 7:e maj. Det är viktigt att man inte slänger farligt avfall (kemikalier, batterier, färg m.m), elektronik, däck och tryckimpregnerat trä i containrar. För farligt avfall tipsar vi om Sysavs Farligt Avfall-bil. Vi tipsar också om VA SYDs Pop-up Returen. 

Uppdatering gällande krypgrunder

För att åtgärda problemet med fukt i krypgrunder och efter att ha övervägt olika lösningar har styrelsen valt ut följande lösning som kommer att provas som en pilot i länga 11 (sista längan innan Malmborgs). Lösningen innebär:

  • Håltagning till samtliga krypgrunder inifrån källaren med montering av låsbara metalluckor med ventilationshål i öppningarna.
  • Bortrensning av skräp och skrot i krypgrunderna, tätning av ventiler, utgrävning av jordgolvet och inläggning av tättslutande plastduk på jordytan för att minska fukt.
  • Inspektion av balkar i krypgrundernas tak avseende skador som kan behöva åtgärd.
  • Installation av en central avfuktare i en av krypgrunderna. Fuktig luft från avfuktaren evakueras utåt genom kökssidans långvägg.
  • Rör dras från avfuktaren till samtliga övriga krypgrunder i längan. Torr luft från avfuktaren blåses in i krypgrunderna, cirkulerar via källarförråd och källargång och sugs åter in i avfuktaren.

Tanken är att denna installation ska råda bot inte bara på den höga fukthalten i krypgrunderna utan också sänka fukthalten i luften i källaren. Som bieffekt förväntas en sänkning av uppvärmningskostnader av de ytor som ligger ovanför krypgrunderna (kökssidan av lägenheterna) då krypgrunderna inte längre kommer att ventileras med uteluft. Arbetet utförs av OCAB med start den 27/3. 

Trapprenovering

Arbetet med nästa omgång entrétrappor kommer att påbörjas under april/maj. Berörda lägenheter kommer att informeras innan. De nya trappskivorna kan väga flera hundra kilo och måste bäras med hjälp av truck. Vi förväntar oss därför ett visst behov av återställning av mark som körs upp i samband med arbetet. Återställningen ingår i vårt avtal med entreprenören Skurups Byggmontage AB.  

Prishöjningar för vatten och fjärrvärme

VA Syd har vid årsskiftet höjt VA-taxan (vatten och avlopp) med 24,8%. Eon har från och med den 1/3 höjt priset på fjärrvärme med 13 %. Styrelsen kommer att se över påverkan av dessa höjningar på föreningens ekonomi och vill redan nu flagga för ett sannolikt behov av avgiftshöjning. Gällande Eons höjning av fjärrvärmepriset har styrelsen motsatt sig detta och Eon har anmälts till fjärrvärmenämnden genom Intresseföreningen Friluftsstaden (som sköter inköp av fjärrvärme från Eon för alla fem föreningar i friluftsstaden). 

Häckhöjd

Föreningens regler för häckar är att dessa inte ska överstiga 2 meter i höjd och liksom all växlighet ska hållas välvårdade. Vi vill särskilt uppmärksamma er som har lagerhägg på denna regel. Lagerhägg växer kraftigt och utan regelbunden klippning når den gärna 3 meter i höjd och bredd. Lagerhägg beskärs med fördel nu på våren. Det råder enligt våra regler förbud mot nyplantering av kraftigväxande träd.

pastedGraphic.png

Techem/IMD-konto

Föreningens IMD-leverantör, Techem, erbjuder alla medlemmar möjlighet att följa sin förbrukning av värme/varmvatten och se hur den relaterar till genomsnittet i föreningen. Vill ni komma igång med ett techem-konto skriv till nmichaellundberg@hotmail.com.

Cykling på gräsmattor

En vänlig påminnelse att cykling inte är tillåten på föreningens gräsmattor då den lämnar djupa och leriga spår. 

Uppdatering av kontaktuppgifter 

Vi är tacksamma om alla kan se över sina kontaktuppgifter på hemsidan. Detta görs genom att logga in och klicka på ”Ändra profil”. 

Ingen avstängning av tvättstugans maskiner genom huvudbrytarna

Det finns en gammal städanvisning att huvudströmbrytarna ska stängas av efter avslutat tvättpass. Detta är fel och huvudströmbrytarna ska aldrig stängas av. Vi kommer att uppdatera städanvisningarna. 

Vi önskar alla en fin vår!

/Styrelsen

Kommentarer är avstängda