Informationsmöte

Styrelsen kallar härmed medlemmarna i Brf Lutan till ett informationsmöte.

Tid: Måndag den 21 oktober 19.00.
Plats: Tyska kyrkans församlingslokal.

Dagordning
1) Brf Lutans styrelse kommer att lägga ett förslag att införa Individuell Mätning och Debitering av värmekostnader på en extra föreningsstämma senare under hösten.
På detta möte kommer vi att informera om vad det innebär.

2) Postnord har meddelat att de kommer att sluta dela ut post i våra brevlådor vid våra lägenhetsingångar, de kräver att brevlådorna ska samlas ihop i brevlådesamlingar vid fastighetsgränserna mot gatorna. Vi kommer att informera om detta och vill höra medlemmarnas åsikter om olika placeringsalternativ.

Välkomna!
Styrelsen

Kommentarer är avstängda