Avs underhållsspolningen

Alla hushåll (utom lgh 27 och lgh 70 som är undantagna p g a nyligen genomfört stambyte) har nu fått ett informationsblad i brevlådan om vilken dag lägenheten måste vara tillgänglig för underhållsspolningen.

Det är viktigt att Spolarna får tillträde till lägenheten på avsedd tid eftersom spolningen sker i en viss ordning så kan ni inte vara hemma själva kan ni t e x lämna nycklar till granne, anhörig eller bekant och sätta upp en lapp på dörren med info om var nyckeln finns.

Om ni saknar informationsbladet eller har problem eller frågor kring tidpunkten för önskat tillträde till er lägenhet kontakta vicevärd Magnus Kramer tel 0707-686802.

Kommentarer är avstängda