Angående aktiviteter på föreningens gemensamma ytor

 

I somras införde styrelsen ett förbud mot fotbollsspel på föreningens gemensamma ytor. Bakgrunden till beslutet informerade vi om här den 2 juli.

I samband med förbudet fick styrelsen kritik från några medlemmar för att förbudet inte ansågs legitimt samt sättet styrelsen hanterat frågan på. Styrelsen träffade vid ett par tillfällen de som varit kritiska och lyssnade in deras synpunkter.

Styrelsen uppfattning är alltjämt att beslutet var rätt. Det fotbollsspel som pågick innan beslutet var något som inte ”skäligen skall tålas”. Styrelsen har ett ansvar att säkerställa att enskilda medlemmars boendemiljö respekteras. Vi vädjade först till hänsyn men när det inte hjälpte så fann vi ingen annan råd än att införa ett generellt fotbollsförbud. Styrelsen har informerats om att några av de som varit kritiska mot styrelsens hanterande av frågan avser att juridiskt granska styrelsens agerande och det välkomnar vi.

Efter moget övervägande väljer nu styrelsen att häva förbudet mot fotbollsspel. Detta på grund av både styrelsens och medlemmarnas motvilja mot förbud.  Styrelsen utgår från att samtliga medlemmar i föreningen framöver hörsammar stämmobeslutet från 2008 (bifogat nedan) där förbud mot lek avvisas, men medlemmens ansvar att visa hänsyn är tydligt. Särskilt tydligt är det att fotbollsspel skall genomföras på midsommarängen. Gränsen mellan vad som är rimlig lek och vad som är störande kan vara individuellt så därför kan vi alla med fördel förlägga våra egna och våra barns lekar, som riskerar att störa, till midsommarängen.

/Styrelsen

bilaga-2-beslut-2008

Kommentarer är avstängda