Vattenavstängning ikväll den 18 oktober

Vissa medlemmar har fått nedan sms från VA-Syd om en vattenavstängning i kväll den 18 oktober. Vi är osäkra på om avstängningen gäller hela området och om VA-Syd har missat att informera alla. Därför skickar vi vidare informationen och rekommenderar alla att tappa upp vatten i kärl om ni är hemma.

”Hej! På grund av ett VA-ledningsarbete kommer vattnet att stängas av i området där du bor i Norra Klockspelsvägen onsdag 18 oktober från kl. 19:00 till 19 oktober kl. 02:00. Tappa gärna upp vatten i kärl om ni är hemma. Vatten kommer även vara tillgängligt att hämta vid korsningen Birkagatan/Sånekullagatan samt på Marietorps allé 35 A. Medtag eget kärl att fylla. Följ utvecklingen på https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vasyd.se%2F&data=05%7C01%7C%7Cd78c79cf29814a68d62508dbcfeaf9ad%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C638332380331257782%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AJz6quT%2FVNilH%2FFKox3MoXSoELyRIBStSsMlf0xTH3I%3D&reserved=0

Med vänlig hälsning VA SYD”

Kommentarer är avstängda