upprop från valberedningen: DIN FÖRENING BEHÖVER DIG!

 

December månad närmar sig och därmed föreningens årsstämma, då vi bland annat ska välja en ny styrelse. Valberedningen har redan tacksamt mottagit flera intresseanmälningar, men det saknas fortfarande några namn för att vi ska kunna presentera förslag till en fulltalig styrelse. Vi går därför ut till er alla med ett nytt upprop.

Vi har full förståelse för att många av er har olika plikter som gör att tiden kan bli kort, men – vi vill ändå påminna om att någon typ av engagemang inom föreningen ingår i den boendeform vi alla valt. Ni som kan tänka er att under kommande år delta i styrelsearbetet, som ordinarie eller suppleang, hör av er till oss i valberedningen! Det går även bra att nominera någon som man anser lämplig.

Med vänliga hälsningar,

Michael Lundberg                                                     Nina Sennö

Köpenhamnsv 67A                                                    Marietorps allé 33h

0768 918523                                                               0733 978581

nmichaellundberg@hotmail.com                        ninasenno@hotmail.com

upprop-fran-valberedningen

Kommentarer är avstängda