Drogförsäljning och cannabisrökning vid lekplatsen

Hej,

På förekommen anledning, vill styrelsen informera att det vid flertalet tillfällen påträffats ungdomar som rökt cannabis vid lekplatsen. Vid några tillfällen har även drogförsäljning skett helt öppet inför besökande familjer.

Vi vill uppmana medlemmarna att polisanmäla varje enskild incident, då mängden anmälningar kan ge oss större möjlighet till insats från polisen.

Ytterligare åtgärder som vi i detta sammnhang vill uppmana våra medlemmar till:
Anmäl till fastighets- och gatukontoret, med avseende på avsaknad av både belysning vid lekplatsen (även midsommarängen), samt önskemål om nedklippning av det höga och skymmande buskaget.

Gå in på https://sjalvservice.malmo.se/oversikt/overview/809 och anmäl.

Malmö Stads system ger tyvärr bara möjlighet att anmäla endast ett ärende åt gången, så gå gärna in och anmäl behovet av belysning samt nedklippningen separat.

Man kan även maila in sitt ärende på kundservice.fgk@malmo.se.

Ovanstående länkar går till Fastighets- och Gatukontoret. Tekniska Nämnden delar även samma adresser.

Detta är en verksamhet som vi inte vill ha på vårt område!
Hoppas att samverkan oss medlemmar emellan ger önskat resultat.

Mvh
Simon Matele/Styrelsen Lutan

Kommentarer är avstängda