Hej alla medlemmar i Lutan! Här kommer två på påminnelser: Styrelsen har ett ansvar att säkerställa att enskilda medlemmars boendemiljö respekteras och vill därför påminna om stämmobeslutet från 2008 som betonar alla medlemmars ansvar att visa hänsyn. Särskilt tydligt är…
Läs hela nyheten

Tvättstugetider

Hej alla! Styrelsen vill påminna om föreningens tvättstugeregler som bl a innebär att tidsintervallet för att tvätta är mellan kl 08:00-20:00 samt att det är endast möjligt att boka 2 tvättpass åt gången. Trevlig sommar!

Installation av mätare

Hej medlemmar, Under dagen så kommer ett antal fuktighetsmästare installeras vid utvalda längor/lägenheter. Beroende på var installationen sker (där ventilationen sitter i längan) kommer vi behöva besöka 6 solgårdar för själva installationen, vilken sker utomhus. Vi knackar på och meddelar medlemmen om denne…
Läs hela nyheten