Installation av mätare

Hej medlemmar, Under dagen så kommer ett antal fuktighetsmästare installeras vid utvalda längor/lägenheter. Beroende på var installationen sker (där ventilationen sitter i längan) kommer vi behöva besöka 6 solgårdar för själva installationen, vilken sker utomhus. Vi knackar på och meddelar medlemmen om denne…
Läs hela nyheten